Redis configureren voor Magento 1.8 en 1.9

Om gebruik te maken van de Redis caching moet je een aanpassing maken in de configuratie van de Magento webshop. De aanpassing is afhankelijk van de versie van Magento die wordt gebruikt.

 

File: app/etc/local.xml

Aanpassingen:

    1. Binnen het <global> moet het <cache> ... </cache> block verwijderd worden
    2. Voeg de volgende code toe en vervang de XXXXXX'en met de gegevens zoals vermeld in paragraaf 3.

      Let op! Vanaf Magento 1.8x is de backend vervangen. Je gebruikt dan niet meer Cm_Cache_Backend_Redis, maar Mage_Cache_Backed_Redis. Hiervoor pas je alleen het deel tussen <backend>..</backend> aan. De rest kan onveranderd blijven.

 

<cache>
<backend>Cm_Cache_Backend_Redis</backend>
<backend_options>
<server>XXXXXX</server>
<port>XXXXXX</port>
<persistent>cache-db0-nxgmagento</persistent>
<database>0</database>
<password>XXXXXX</password>
<force_standalone>0</force_standalone>
<connect_retries>1</connect_retries>
<read_timeout>10</read_timeout>
<automatic_cleaning_factor>0</automatic_cleaning_factor>
<!-- 0-9 for compression level, recommended: 0 or 1 -->
<compress_data>1</compress_data>
<compress_tags>1</compress_tags>
<!-- Strings below this size will not be compressed -->
<compress_threshold>20480</compress_threshold>
<compression_lib>gzip</compression_lib>
</backend_options>
</cache>

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk